167/2012 – Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον Πέτρο Αμπατζή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 168/2012 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου

167/2012 – Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον Πέτρο Αμπατζή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 168/2012 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου

Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον Πέτρο Αμπατζή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 168/2012 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου

AOE1672012.pdfa