162/2011 – Λήψη απόφασης για καταβολή δικαστικών εξόδων σε Δημήτριο Μητούση κ.λ.π.