Λήψη απόφασης για καταβολή τριμήνων αποδοχών αποχωρούντος μονίμου υπαλλήλου.

Λήψη απόφασης για καταβολή τριμήνων αποδοχών αποχωρούντος μονίμου υπαλλήλου.

Λήψη απόφασης για καταβολή τριμήνων αποδοχών αποχωρούντος μονίμου υπαλλήλου.

ade0122010.pdfa