401/2017 – Λήψη απόφασης για κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης υπηρεσιακών επιβατικών οχημάτων του Δήμου Ιλίου