Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των επιμορφωτικών τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου

Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των επιμορφωτικών τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου

Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των επιμορφωτικών τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου

adspk0332011.pdfa