182/2011 – Λήψη απόφασης για μίσθωση οικήματος για τη στέγαση του 8ου Γυμνασίου του Δήμου Ιλίου

182/2011 – Λήψη απόφασης για μίσθωση οικήματος για τη στέγαση του 8ου Γυμνασίου του Δήμου Ιλίου

Λήψη απόφασης για μίσθωση οικήματος για τη στέγαση του 8ου Γυμνασίου του Δήμου Ιλίου

ADS1822011.pdfa