314/2012 – Λήψη απόφασης για μετονομασία της οδού Νεοχωρίου στην περιοχή Ραδιοφωνίας