140/2012 – Λήψη απόφασης για ορθή επανάληψη άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

140/2012 – Λήψη απόφασης για ορθή επανάληψη άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος