109/2011 – Λήψη απόφασης για ορθή επανάληψη χορηγηθείσας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

109/2011 – Λήψη απόφασης για ορθή επανάληψη χορηγηθείσας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Λήψη απόφασης για ορθή επανάληψη χορηγηθείσας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

AEPZ1092011.pdfa