422/2016 – Λήψη απόφασης για οφειλή σε βεβαιωτικό κατάλογο της Λάγιου Μαριέτας του Χρήστου