085/2017 – Λήψη απόφασης για παράταση για το έργο «Διερεύνηση σεισμικής συμπεριφοράς, έλεγχος/τεκμηρίωση της δομικής τρωτότητας (στατικής επάρκειας) και προτάσεις για ενδεχόμενες επεμβάσεις σε κτήρια δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης του Δήμου Ιλίου»

085/2017 – Λήψη απόφασης για παράταση για το έργο «Διερεύνηση σεισμικής συμπεριφοράς, έλεγχος/τεκμηρίωση της δομικής τρωτότητας (στατικής επάρκειας) και προτάσεις για ενδεχόμενες επεμβάσεις σε κτήρια δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης του Δήμου Ιλίου»