488/2016 – Λήψη απόφασης για παραχώρηση αίθουσας ελαφράς λυόμενης προκατασκευής