Λήψη απόφασης για παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στους αθλητικούς συλλόγους και έγκριση συμφωνητικού φιλοξενίας χρήσης

Λήψη απόφασης για παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στους αθλητικούς συλλόγους και έγκριση συμφωνητικού φιλοξενίας χρήσης

Λήψη απόφασης για παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στους αθλητικούς συλλόγους και έγκριση συμφωνητικού φιλοξενίας χρήσης

adsdhkepa852011.pdfa