160/2018 – Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στο κτήμα του Δήμου Ιλίου στη θέση Πύργος Βασιλίσσης

160/2018 – Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στο κτήμα του Δήμου Ιλίου στη θέση Πύργος Βασιλίσσης