373/2018 – Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για διεξαγωγή εκδήλωσης