200/2018 – Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου του Δήμου Ιλίου