119/2016 – Λήψη απόφασης για παραχώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας

119/2016 – Λήψη απόφασης για παραχώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας