068/2017 – Λήψη απόφασης για παραχώρηση οχημάτων της ΔΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ