030/2014 – Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος