297/2012 – Λήψη απόφασης για προτεραιότητα της οδού Ιπποδαμείας έναντι των καθέτων της στο τμήμα της από την οδό Αχιλλέως έως την οδό Ερμιόνης

297/2012 – Λήψη απόφασης για προτεραιότητα της οδού Ιπποδαμείας έναντι των καθέτων της στο τμήμα της από την οδό Αχιλλέως έως την οδό Ερμιόνης