119/2012 – Λήψη απόφασης για προτεραιότητα της οδού Ιπποδαμείας έναντι των καθέτων της στο τμήμα της από την οδό Αχιλλέως έως την οδό Ερμιόνης

119/2012 – Λήψη απόφασης για προτεραιότητα της οδού Ιπποδαμείας έναντι των καθέτων της στο τμήμα της από την οδό Αχιλλέως έως την οδό Ερμιόνης

Τελευταία Νέα