184/2011 – Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας 2 μηνών για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών (πολιτική προστασία – πυρασφάλεια)

184/2011 – Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας 2 μηνών για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών (πολιτική προστασία – πυρασφάλεια)

Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας 2 μηνών για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών (πολιτική προστασία – πυρασφάλεια)

ADS1842011.pdfa