001/2016 – Λήψη απόφασης για πρόταση αποκλειστικής διαχείρισης του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» με χρηματοδότηση από το Δήμο Ιλίου