333/2018 – Λήψη απόφασης για πρόταση τροποποίησης σχεδίου για την έγκριση ως πεζόδρομου του τμήματος της μη εγκεκριμένης οδού Κισσάμου στο Ο.Τ. 1109 περιοχής ΜΙΧΕΛΗ

333/2018 – Λήψη απόφασης για πρόταση τροποποίησης σχεδίου για την έγκριση ως πεζόδρομου του τμήματος της μη εγκεκριμένης οδού Κισσάμου στο Ο.Τ. 1109 περιοχής ΜΙΧΕΛΗ