343/2018 – Λήψη απόφασης για συμμετοχή εκπροσώπων στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί στο Μυστρά στις 24 – 25 Οκτωβρίου 2018