Λήψη απόφασης για συμμετοχή της θεατρικής ομάδας ενηλίκων του Δήμου μας στη συνδιοργάνωση του 5ου Διαδημοτικού Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Λήψη απόφασης για συμμετοχή της θεατρικής ομάδας ενηλίκων του Δήμου μας στη συνδιοργάνωση του 5ου Διαδημοτικού Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Λήψη απόφασης για συμμετοχή της θεατρικής ομάδας ενηλίκων του Δήμου μας στη συνδιοργάνωση του 5ου Διαδημοτικού Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

ADSDHKEPA1082012.pdfa