Λήψη απόφασης για σφράγιση και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» ιδιοκτησίας ΖΑΡΩΤΙΑΔΗ ΑΝΘΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Λήψη απόφασης για σφράγιση και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» ιδιοκτησίας ΖΑΡΩΤΙΑΔΗ ΑΝΘΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Λήψη απόφασης για σφράγιση και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» ιδιοκτησίας ΖΑΡΩΤΙΑΔΗ ΑΝΘΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ade5942010.pdfa