Λήψη απόφασης για σφράγιση και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για είκοσι (20) ημέρες του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ιδιοκτησίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΑΣΗΜΑΚΗ

Λήψη απόφασης για σφράγιση και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για είκοσι (20) ημέρες του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ιδιοκτησίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΑΣΗΜΑΚΗ

Λήψη απόφασης για σφράγιση και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για είκοσι (20) ημέρες του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ιδιοκτησίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΑΣΗΜΑΚΗ

ade5922010.pdfa