023/2011 – Λήψη απόφασης για σφράγιση και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήματος για εξήντα (60) ημέρες

023/2011 – Λήψη απόφασης για σφράγιση και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήματος για εξήντα (60) ημέρες

Λήψη απόφασης για σφράγιση και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήματος για εξήντα (60)  ημέρες

aepz0232011.pdfa