Λήψη απόφασης για σφράγιση & προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για είκοσι (20) ημέρες, του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Λήψη απόφασης για σφράγιση & προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για είκοσι (20) ημέρες, του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Λήψη απόφασης για σφράγιση & προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για είκοσι (20) ημέρες, του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ade5932010.pdfa