Λήψη απόφασης για σφράγιση του καταστήματος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ ΚΩΝ/ΝΑΣ του ΒΑΙΟΥ επί της οδού Γρηγορίου Ε’ 27 στο Ίλιον, λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας

Λήψη απόφασης για σφράγιση του καταστήματος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ ΚΩΝ/ΝΑΣ του ΒΑΙΟΥ επί της οδού Γρηγορίου Ε’ 27 στο Ίλιον, λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας

Λήψη απόφασης για σφράγιση του καταστήματος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ ΚΩΝ/ΝΑΣ του ΒΑΙΟΥ επί της οδού Γρηγορίου Ε’ 27 στο Ίλιον, λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας

ade0882010.pdfa

Λήψη απόφασης για σφράγιση του καταστήματος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ ΚΩΝ/ΝΑΣ του ΒΑΙΟΥ επί της οδού Γρηγορίου Ε’ 27 στο Ίλιον, λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας