Λήψη απόφασης για σφράγιση του καταστήματος «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ιδιοκτησίας ΜΟΥΡΟΥΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ επί των οδών Μ. Ανατολής & Κω 38 στο Ίλιον, λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας

Λήψη απόφασης για σφράγιση του καταστήματος «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ιδιοκτησίας ΜΟΥΡΟΥΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ επί των οδών Μ. Ανατολής & Κω 38 στο Ίλιον, λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας

Λήψη απόφασης για σφράγιση του καταστήματος «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ιδιοκτησίας ΜΟΥΡΟΥΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ επί των οδών Μ. Ανατολής & Κω 38 στο Ίλιον, λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας

ade0892010.pdfa

Λήψη απόφασης για σφράγιση του καταστήματος «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ιδιοκτησίας ΜΟΥΡΟΥΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ επί των οδών Μ. Ανατολής & Κω 38 στο Ίλιον, λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας