Λήψη απόφασης για σφράγιση του καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας Δ. & Π. ΤΕΡΖΗ Ο.Ε., επί της οδού Σπ. Μουστακλή 23, εντός του Πάρκου Περιβαλλοντικής Προστασίας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο Ίλιον, λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας

Λήψη απόφασης για σφράγιση του καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας Δ. & Π. ΤΕΡΖΗ Ο.Ε., επί της οδού Σπ. Μουστακλή 23, εντός του Πάρκου Περιβαλλοντικής Προστασίας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο Ίλιον, λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας

Λήψη απόφασης για σφράγιση του καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας Δ. & Π. ΤΕΡΖΗ Ο.Ε., επί της οδού Σπ. Μουστακλή 23, εντός του Πάρκου Περιβαλλοντικής Προστασίας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο Ίλιον, λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας

ade0532010.pdfa

Λήψη απόφασης για σφράγιση του καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας Δ. & Π. ΤΕΡΖΗ Ο.Ε., επί της οδού Σπ. Μουστακλή 23, εντός του Πάρκου Περιβαλλοντικής Προστασίας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο Ίλιον, λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας