259/2012 – Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ – ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α – ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

259/2012 – Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ – ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α – ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ – ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α – ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

ADS2592012.pdfa