Λήψη απόφασης για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα πλαίσια αποστολής αιτημάτων για πρόσληψη προσωπικού έτους 2012

Λήψη απόφασης για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα πλαίσια αποστολής αιτημάτων για πρόσληψη προσωπικού έτους 2012

Λήψη απόφασης για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα πλαίσια αποστολής αιτημάτων για πρόσληψη προσωπικού έτους 2012

ADSDHKEPA 2072012.pdfa