Λήψη απόφασης για σύσταση παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2012 και ορισμός υπολόγου

Λήψη απόφασης για σύσταση παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2012 και ορισμός υπολόγου

Λήψη απόφασης για σύσταση παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2012 και ορισμός υπολόγου

ADSDHKEPA0722012.pdfa