185/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 47.000,00 € για την κατασκευή του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 24ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ

185/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 47.000,00 € για την κατασκευή του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 24ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ

Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 47.000,00 € για την κατασκευή του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 24ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ

AOE1852011.pdfa