135/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 50.000,00 € για την κατασκευή του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/12

135/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 50.000,00 € για την κατασκευή του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/12

Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 50.000,00 € για την κατασκευή του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/12

aoe1352012.pdfa