134/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 55.350,00 € για την κατασκευή του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΝΟΙΧΘΕΝΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΓ. Α2/12

134/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 55.350,00 € για την κατασκευή του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΝΟΙΧΘΕΝΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΓ. Α2/12

Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 55.350,00 € για την κατασκευή του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΝΟΙΧΘΕΝΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΓ. Α2/12

AOE1342012.pdfa