101/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓ. Α3/12»

101/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓ. Α3/12»

Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓ. Α3/12»

AOE1012012.pdfa