136/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση επιπλέον διάθεσης πίστωσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α3/10

136/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση επιπλέον διάθεσης πίστωσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α3/10

Λήψη απόφασης για την έγκριση επιπλέον διάθεσης πίστωσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α3/10

AOE1362012.pdfa