138/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση εργασιών στον κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Ιλίου επί της οδού Σ. Μουστακλή

138/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση εργασιών στον κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Ιλίου επί της οδού Σ. Μουστακλή