076/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση και καθορισμό όρων διακήρυξης που αφορά την «Εκποίηση κατασκευής περιπτέρου (κουβουκλίου)» επί της Λεωφ. Χασιάς έναντι Καπετάν Βέρα

076/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση και καθορισμό όρων διακήρυξης που αφορά την «Εκποίηση κατασκευής περιπτέρου (κουβουκλίου)» επί της Λεωφ. Χασιάς έναντι Καπετάν Βέρα