501/2016 – Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης και όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ2/16»

501/2016 – Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης και όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ2/16»

Τελευταία Νέα