Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης ποσού 55.350,00€ με Φ.Π.Α. για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ – ΑΣΤΡΟΥΣ –ΟΛΥΜΠΙΑΣ –ΤΕΓΕΑΣ»

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης ποσού 55.350,00€ με Φ.Π.Α. για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ – ΑΣΤΡΟΥΣ –ΟΛΥΜΠΙΑΣ –ΤΕΓΕΑΣ»

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης ποσού 55.350,00€ με Φ.Π.Α. για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ – ΑΣΤΡΟΥΣ –ΟΛΥΜΠΙΑΣ –ΤΕΓΕΑΣ»

ADSDHKEPA1202012.pdfa

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a