Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης ποσού 55.350,00€ με Φ.Π.Α. για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ – ΑΣΤΡΟΥΣ –ΟΛΥΜΠΙΑΣ –ΤΕΓΕΑΣ»

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης ποσού 55.350,00€ με Φ.Π.Α. για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ – ΑΣΤΡΟΥΣ –ΟΛΥΜΠΙΑΣ –ΤΕΓΕΑΣ»

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης ποσού 55.350,00€ με Φ.Π.Α. για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ – ΑΣΤΡΟΥΣ –ΟΛΥΜΠΙΑΣ –ΤΕΓΕΑΣ»

ADSDHKEPA1202012.pdfa