Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης ποσού 33.190,00€ με Φ.Π.Α. για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ»

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης ποσού 33.190,00€ με Φ.Π.Α. για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ»

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης ποσού 33.190,00€ με Φ.Π.Α. για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ»

ADSDHKEPA1992012.pdfa