Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης ποσού 34.932,00€ με Φ.Π.Α., τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Λειτουργία θερινού και χειμερινού δημοτικού κινηματογράφου»

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης ποσού 34.932,00€ με Φ.Π.Α., τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Λειτουργία θερινού και χειμερινού δημοτικού κινηματογράφου»

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης ποσού 34.932,00€ με Φ.Π.Α., τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Λειτουργία θερινού και χειμερινού δημοτικού κινηματογράφου»

ADSDHKEPA1932012.pdfa

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης ποσού 34.932,00€ με Φ.Π.Α., τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Λειτουργία θερινού και χειμερινού δημοτικού κινηματογράφου»