Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού που αφορά την κλήρωση μελών για την συγκρότηση επιτροπών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α Ιλίου

Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού που αφορά την κλήρωση μελών για την συγκρότηση επιτροπών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α Ιλίου