220/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/11 »

220/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/11 »

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/11 »

AOE2202011.pdfa