085/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού για την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»